Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Bank og forsikring

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Norske banker og forsikringsselskaper ligger langt fremme når det gjelder å utvikle robuste løsninger med høy grad av sikkerhet. Krav og forventninger fra myndigheter og kunder er med å drive denne utviklingen, og setter søkelys på hvordan virksomhetene håndterer utfordringer knyttet til risiko og sikkerhet.

Combitech har nærmere 40 års erfaring med ulike tjenester innen informasjonssikkerhet, en erfaring som er særlig verdifull når vi bistår kunder i utvikling og vedlikehold av deres sikkerhetskritiske IT-systemer. Vår arbeidsmetodikk legger til grunn en systematisk kartlegging av informasjon som har særskilt verdi for virksomheten og påpeker hvilke eksterne og interne trusler som kan medføre tap av denne informasjonen. Kunnskapen benyttes i design av tekniske og organisatoriske barrierer for å sikre verdifull og sensitiv informasjon.

Tjenester innen informasjonssikkerhet kan eksempelvis være knyttet til etablering av ledelsessytem for informasjonssikkerhet (ISO27001), IT-revisjon, penetrasjonstester, IT-kriminalitetsgranskning og krisehåndtering. Vi tilbyr også kurs i sikker programmering.

Combitech har også inngående kjennskap til eksisterende regelverk knyttet til både styring- og målesystemer for operasjonell risiko i bank- og forsikringsvirksomhet. De siste 5 årene har vi blant annet ledet et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Stavanger og fem av Norges største banker knyttet til styring av operasjonell risiko i samsvar med Basel II (implementert i Norge gjennom Kapitalkravsforskriften).

Vi tilbyr team bestående av dedikerte spesialister innen rådgiving og analyser knyttet til etablering og implementering av rammeverk for styring av operasjonell risiko i bank- og forsikringsvirksomhet. (ref. Basel II/III og Solvency II).

Relaterte referanser
Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Cyber Security

Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet

Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map