Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Forsvar

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Forsvaret har høy kompetanse så vel materielt som personellmessig og organisatorisk. Med sine tekniske systemer fungerer militære enheter godt i prøvede situasjoner og i et hardt presset miljø.

Combitech har lang erfaring som leverandør av tjenester og løsninger til Försvarets Materielverk, FMV og Försvarsmakten i Sverige. Den svenske forsvarsmaktens oppgaver beskrives som evner som omsettes til krav til materiell og tekniske systemer. FMV kjøper inn det materiell og de tekniske løsninger som ut fra et kravbilde omsettes til spesifikasjoner.

Gjennom systemets totale livssyklus er Combitech med på å påvirke de tekniske egenskaper og forutsetninger. Vår bistand har som mål å få fram en optimal løsning for virksomheten og det militære personalet. Combitech bidrar med studier, krav- og systemspesifisering, produksjon, systemutvikling, test og evaluering, opprettholdelse og til slutt avvikling. Foruten konsulenttjenester til Försvarsmakten og Försvarets Materielverk har Combitech en omfattende konsulentvirksomhet innen forsvarsindustri både i Norge, Sverige og andre markeder.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Forsvarskunde

MAPS, modell for prosjektstyring

Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech bidrar ved test evaluering av militære ledelsessystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Cyber Security

Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet

Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map