Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Samferdsel

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Dagens samfunn er avhengig av robuste og gode løsninger knyttet til samferdsel. Vei og banesystemer er kritiske for svært mange av våre daglige gjøremål, og det er svært viktig at eksisterende systemer og løsninger er i stand til å ivareta samfunnets behov for sikkerhet og regularitet. Forsinkede tog, tunnelbranner og trafikkulykker er bare noen eksempler på uønskede hendelser som må håndteres. Ulykkesstatistikken viser at antall drepte i trafikken på norske veier økte med 31% fra 2012 til 2013, dette etter en nedgang over flere år.

I arbeidet med å sikre kontinuitet og sikkerhet i våre samferdselsløsninger er risikobasert beslutningsstøtte viktig både på overordnet nivå og på enkeltprosjekter. Hvordan kan vi for eksempel være trygge på at samfunnet bruker ressursene på de områdene som er i størst behov av tiltak, samt at de valgte tiltakene gir størst økning i sikkerhet og pålitelighet?  

Det er viktig å være i stand til å gjennomføre analyser og vurderinger der den samlede tilgjengelige kunnskapen legges til grunn. Samferdsel er et komplekst område der det foreligger mye informasjon både fra erfaringer i Norge og fra utlandet. Det er imidlertid ofte utfordrende å nyttiggjøre seg denne informasjon på en god måte.

Combitech har lang erfaring med samferdsel både innen risikostyring, informasjonssikring og arkitektur knyttet til vei, bane og lufttransport. Vi har blant annet utviklet egne løsninger for å systematisere informasjon som underlag for å generere risikobasert beslutningsstøtte. Våre metoder legger til rette for fruktbare diskusjoner omkring risiko blant berørte interessenter og fagmiljøer, der en naturlig del av prosessen er å kartlegge og inkludere all tilgjengelig kunnskap.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Trafikverket

Samfunnets trusselbilde er forandret. Samarbeidsprosjekt skaper større...

Kundereferanse: Storstockholms Lokaltrafik

Combitech er miljøkoordinator for programmet Spårväg City

Kundereferanse: Trafikverket

Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane

Relaterte tjenester/konsepter
Cyber Security

Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet

Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map