Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Offentlige etater og myndigheter

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

I snart 50 år har Combitech  arbeidet med høyteknologiske løsninger i offentlig sektor - i Sverige, Norge og EU.

Offentlige etater og myndigheter i hele Europa gjennomfører, i stadig høyere tempo, forandringer til nytte for borgere og næringsliv. Satsing på for eksempel e-forvaltning og samarbeid mellom ulike sektorer stiller store krav til effektivisering gjennom  IT-løsninger.

Vår erfaring fra mange års arbeid med forsvarsrelatert utvikling kommer nå til nytte for øvrige samfunnssektorer. Bistand knyttet til områder som IT-arkitektur, telekommunikasjon og informasjonssikkerhet er eksempler på dette. Våre kunder i offentlig sektor er fremfor alt å finne innenfor samfunnssikkerhets- og infrastrukturområdene.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Trafikverket

Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Energimyndigheten

Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer

Kundereferanse: Storstockholms Lokaltrafik

Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map