Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Miljø

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Fra noen år siden har vi hatt en voksende skare engasjerte miljøkonsulenter som tilbyr tjenester innen blant annet miljøkonsekvensbeskrivelse (MKB), miljøledelse, utdannelse, miljøsikkerhetsanalyser og miljøkommunikasjon.

 Til sammen med Combitech’s øvrige 800 konsulenter innen teknikk og sikkerhet kan vi skape bransjeunike løsninger. Med vår lange erfaring fra en mengde ulike bransjer kan vi korte ned startstrekkene i ditt miljøprosjekt vesentlig. Kombiner dette med en rasjonell arbeidsmåte og et stort engasjement, og du har en miljøkonsulent ut over det vanlige.

Oppdragene handler ofte om utredninger og risikobedømmelser, infrastrukturprosjekt, miljøkonsekvensbeskrivelser (MKB), forurenset mark, klimarapportering og kjemikalier. Det kan også være som ekspertstøtte innen miljøområdet ved forretningsutvikling eller innkjøp av varer og tjenester.

Og skulle du trenge hjelp med CE - merking av et vindkraftverk, eller utvikling av et kostnadseffektivt styresystem, er det ikke heller noen match for oss - vi er dyktige innen området miljøteknikk - GreenTech. Så uansett om det handler om forurenset mark eller tidevannskraft, så vær sikker - vi har erfaringen, den tekniske kompetansen, sikkerhetskunnskapen og det miljøfokus du behøver. For å gjøre en riktig sikker investering.

Les mer om Greentech og våre Miljøkonsulenttjenester

Bransjer
Bank og forsikring Sikkerhetsløsninger som styrker konkurranseevnen til våre kunder
Energi Energi- og miljøtenkning som gjennomsyrer alt
Forsvar Lang erfaring som leverandør til Forsvarsmakten
Industri Verdifull erfaring med ibygget sanntid og sikkerhetskritiske systemer
Olje og gass Kompetanse i dette grensesnittet mellom mennesker, samfunnskrav og maskiner
Tjenester
Mekanisk design Drivkraften i ingeniørkunsten
Sikkerhetsstyring One-stop-shop för sikkerhetsstyring
Virksomhetsarkitektur Systemarkitektur for virksomheter
Referanser
Saab: Miljødeklarasjoner Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon
Trafikverket: Miljøkonsekvensbeskrivelse Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane
Energimyndigheten: Kartlegging Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer
Saab: Spesialiststøtte ved miljørelatert forretningsutvikling Spesialiststøtte vid förretningsutvickling
Saab: Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project - Klimatkontroll
Storstockholms Lokaltrafik: Punktlig og pålitelig lokaltrafikk Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon
Minesto: Tidevannsbasert energiverk Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk
Husqvarna: Utvikling av robotgressklippere Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere
Svensk Biogas: Systemutvikling Et nytt system effektiviserer biogass transportene
Saab: Sentral- og garnisonslager Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager
Saab: Struktur og systeminstallasjon Gripen Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab
Sensys Traffic: Trafikk overvåkning Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning
Atlas Copco: Modellbasering Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering
Eurocontrol: Validering Validering minsker risiko i komplekse prosjekt
Förvarets materielverk: Wing Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing
Forsvarsmakten: Innsatsorganisasjonen helikopter Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging
Saab: EMC-relaterte tjenester Combitech er den naturlige leverandøren av EMC- relaterte tjenester
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map