Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: AFA forsikring

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

 

– Jag ställer höga krav. Just därför kan jag säga att Combitechs konsulter gjort ett väldigt bra jobb hos oss. Det är också anledningen till att de har fått förnyat förtroende.

Mikael Prinzell är säkerhetschef vid försäkringsbolaget AFA Försäkring anlitade Combitech för att göra en förstudie av informationssäkerheten vid företaget. Arbetet ska leda till införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS enligt standarden ISO/IEC 27001.

I förstudien ingick en nulägesanalys, allt från hur medarbetare hanterar information till hur datanätverk fungerar och den rent fysiska säkerheten. Man kan säga att analysen beskriver säkerhetsmognaden i företaget och hur väl dokumenterade rutiner och processer kring informationshanteringen är.

Omfattande arbete
Arbetet har varit omfattande och innefattat kartläggning av dokumentation och aktuella rutiner, intervjuer med ett stort antal medarbetare och chefer och dessutom en riskanalys med företagsledningen. 

– Man kan säga att vi på AFA Försäkring har en god säkerhet men kan bli bättre på att dokumentera och strukturera våra rutiner, berättar Mikael Prinzell. 

– En hel del rutiner finns på intranät och i olika pärmar men långt ifrån allt är fastställt, accepterat eller ens känt i hela organisationen. 

Leda arbetet
Därför blir nästa steg i processen att Combitech ska leda arbetet med att ta fram förslag till övergripande riktlinjer i elva punkter, ge anvisningar samt skapa en bra struktur på informationshanteringen på AFA Försäkring. På sikt ska arbetet med de övergripande riktlinjerna och anvisningarna brytas ner till konkreta anvisningar, rutiner och checklistor. 

– Det kan handla om allt från hur vi skyddar våra lokaler till vilka som har tillgång till vilka datasystem och vilka nya system som kan köpas in och hur det ska gå till, säger Prinzell. Ganska självklara saker kan det tyckas, men i realiteten sådant som inte alltid är förankrat på rätt sätt och hos alla i ett företag.  

Konkurrensfördel
AFA Försäkringar och Combitech har alltså precis inlett ett långsiktigt och omfattande arbete. Hela projektet beräknas stå klart under 2012. Väl strukturerade säkerhetsrutiner och processer är alltid en konkurrensfördel för ett företag.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Storstockholms Lokaltrafik

Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Minesto

Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk

Kundereferanse: Husqvarna

Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere

Kundereferanse: Svensk Biogas

Et nytt system effektiviserer biogass transportene

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Relaterte tjenester/konsepter
Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Anders Forsman Security & Continuity Management
Telefon: +46 8 58086040
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map