Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Alstom Power

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Finn raskt og effektivt fram i anleggsdokumentasjon

 

Alstom Power Sweden AB i Växjö lager røykgassrenseanlegg og ville øke anvendeligheten av den tekniske dokumentasjonen som leveres med anlegget. Combitech (daværende Sörman Information) gjennomførte et analyse- og spesifikasjonsoppdrag som resulterte i et dokumentasjonssystem. Dette systemet muliggjør en bedre presentasjon av dokumentasjonen og et enklere informasjonssøk.

Alstom Power Sweden AB i Växjö ville forbedre måten å presentere og distribuere informasjon på. Tanken var å møte kundenes krav om å finne riktig informasjon i elektronisk lagret dokumentasjon på en enkel måte. Combitech fikk i oppdrag å utvikle et verktøy for å samle informasjon fra ulike underleverandører på en enklere måte, og gjøre denne informasjonen søkbar. Anleggsdokumentasjonen består av egenproduserte dokumenter, informasjon fra underleverandører og tegninger, som settes inn i permer. Dette underlaget ble tidligere levert i en filstruktur på en CD.

Alstoms kunder stiller imidlertid strenge krav til søkbarhet i dokumentasjonens innhold og et brukervennlig grensesnitt.

Løsningen
Combitech gjennomførte sammen med Alstom et forprosjekt der analyse og spesifikasjon for et nytt dokumentasjonssystem ble utviklet, samtidig som dokumentasjonen for anlegget ble utarbeidet. I dag gjenbrukes informasjon fra konstruksjonsavdelingens database, og den er søkbar innenfor dokumentasjonens struktur.

Resultatet ble et UpTime-system der en dokumentasjonsstruktur skapes og hvert dokument, internt produsert eller fra underleverandør, legges inn som PDF-format og koples til strukturen. Informasjonen som er spesifikk for hvert enkelt objekt overføres fra konstruksjonsdatabasen til UpTime, og dermed blir all informasjon relatert til dokumentasjonen tilgjengelig og fullstendig søkbar. Gevinsten for Alstom ligger i et forbedret informasjonsprodukt og en vesentlig høyere anvendelighet av dokumentasjonen gjennom søkefunksjonaliteten.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map