Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Danderyds kommun

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Danderyds kommune, kontinuitetsplanlegging for IT 


Kommunale tjenester som hjemmesykepleie og andre omsorgstjenester er i høy grad avhengig av fungerende IT løsninger. Kontinuitetsplanlegging kan bidra i kritiske prosesser.

Danderyd er, i likhet med mange kommuner, i høy grad avhengig av IT for at den kommunale virksomheten skal fungere. Det kritisk at kommunen har evnen til å motstå brudd samt har kapasitet til å gå raskt tilbake til normal drift.

Kommunen ønsket å etblere en kontinuitetsplan for deler av IT-virksomheten med kobling til kritiske omsorgstjenester , eksempelvis digitale låsesystem innen hjemmetjenesten og sykehjem. Utfordringen bestod i å ta frem riktig beslutningsunderlag for tiltak. For å illustrere disse avhengighetene ut fra et risikoperspektiv har kommunen fått utført kontinuitetsplanlegging for IT i samarbeid med Combitech.

Combitech har lang erfaring med risikohåndtering, kontinuitetsplanlegging og kriseberedskap. Sammen  med IT-eksperter har kommunens IT- avhengigheter blitt kartlagt og analysert. Kurs og en rekke workshops med virksomhetsfokus har blitt gjennomført basert på  hvilken påvirkning et eventuellt driftsavbrudd kan få.

Systematisering øker beskyttelsen
Kontinuitetsplanlegging tilbyr en systematiskt måte for å håndtere alvorlige risikofaktorer i kritiske prosesser. Resultatet er et oversiktelig bilde som beskriver hvordan kontinuiteten for IT ser ut i dag og hvordan den kan forbedres. Kontinuitetsplanlegging understøtter også krisehåndteringen når dette blir nødvendig. Indirekte kan kontinuitetsplanlegging bidra til den totale beskyttelsen av så vel mennesker som eiendom og miljø bedres.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
Cyber Security

Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet

Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map