Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Energimyndigheten

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer

 

Under 2008-2009 kartlade Energimyndigheten på uppdrag av regeringen hur sårbart Sveriges energisystem är med utgångspunkt från klimatförändringens effekter: Vilka delar är väderhotade? Hur påverkas dessa hot av klimatförändringarna?

Combitech hade flera uppgifter i projektet. Först gällde det att få klarhet i vad som redan har utretts, vilka utredningar som pågår och vad som återstår att utreda inom detta komplexa område. Här sammanställde och analyserade vi tillsammans med myndigheten och dess experter stora mängder befintligt underlag. Vi identifierade vilka för energisystemet relevanta områden som inte hade belysts tillräckligt. Det mesta av det befintliga materialet avsåg ett 100-årsperspektiv, vilket är i längsta laget om man vill diskutera och analysera klimateffekter som kan orsaka överraskande störningar/avbrott i energisystemet. Merparten av energisystemets anläggningar har en livslängd på 20-60 år. Vi sorterade därför fram klimatkartor med ett 40-årsperspektiv, sammanställde och tolkade kartorna och använde detta som ett viktigt underlag i arbetsseminarier med företag och branschorganisationer för olika energisektorer: elförsörjning, fjärrvärme och fjärrkyla, olje-/drivmedelsförsörsörjning samt natur- och stadsgas. Användning av biobränslen hanteras i flera av dessa sektorer och ingick på så sätt i flera av seminarierna. Deltagarna i arbetsseminarierna uttryckte bland annat tacksamhet över att de fick ett relevant och hanterbart klimatkartmaterial att jobba vidare med i sina egna risk- och sårbarhetsanalyser.

Vi kartlade genom bland annat webbenkäter och telefonintervjuer vilka typer av och hur många energianläggningar för produktion och distribution av energi som finns i landets kommuner. Baserat på genomförd kartläggning, resultat av arbetsseminarier och andra utredningar som genomförts inom ramen för Energimyndighetens projekt, utarbetade vi förslag till ett flertal nya åtgärder som bör initieras på privat, kommunal och statlig nivå för att möta klimatförändringens effekter.

Genom vårt arbete har Energimyndigheten, branschorganisationer och energiföretag fått en tydligare bild av klimatförändringens effekter på energisystemets olika delar. De kan nu gå vidare med att prioritera åtgärder utifrån den genomförda kartläggningen och analysen.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Svensk Biogas

Et nytt system effektiviserer biogass transportene

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Atlas Copco

Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Relaterte tjenester/konsepter
Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map