Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

FMT är ett stort projekt inom Försvarets materielverk, Strategisk materiel ledning, (FMV SML) med inriktning mot arkitektur och stöd till arkitekturarbete. Combitechs medverkan i projektet inleddes hösten 2008 och pågår fram sommaren 2010. 

Ett antal produktioner har bedrivits för framtagning av arkitekturbeskrivningar, både där Combitech stått ensamma för arkitekturstödet och tillsammans med andra team. Framtagning har gällt arkitekturer med olika nivåer och fokus. De har bland annat innefattat modellering av förmågor, aktiviteter, information och resurser i form av förband, tekniska system, organisationer, roller mm.

Combitech har bidragit med metodstöd för planering av arkitekturarbete, framtagning av vyer samt genomförande av arkitekturproduktion. Även tillämpningsanvisningar för hur man ska använda MODAF generellt samt MODAF i koppling till ett specifikt verktyg (MooD) har utarbetats.

Combitech har också tagit fram processer och generella regler för konfigurationsledning av modeller, samt utfört praktiska tester enligt dessa regler och processer.

För arkitekturproduktion har verktyget MooD (Salamander) använts och anvisningar har skapats för hur man på bästa sätt kan använda verktyget för att stödja produktionen. 

Combitech medverkar aktivt med identifikation och framtagning av lämpliga element för återbruk från arkitekturbeskrivningar samt rekommendera hur dessa bäst kan användas. 

Det beslutades tidigt att produktionsledning inom hela projektet skulle baseras på principerna från SCRUM. Metod för produktionsledning har utvecklats och använts genomgående i projektet, för såväl metodframtagning som arkitekturproduktioner.

 

Relaterte referanser
Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: CTT Systems

EMC-sikret luftfuktere

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Relaterte tjenester/konsepter
Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Per Winroth Affärsutvecklare
Telefon: +46 44 208609
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map