Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

 

Försvaret ska trimma hastigheten på den hemliga information som skickas i Försvarsmaktens nät. När känslig information  skickas mellan olika enheter inom försvar och myndigheter krypteras den. Att det är nödvändigt har blivit extra tydligt när frekvensen i hackerattacker mot företag och organisationer ökar. Idag sker krypteringen på den högsta säkerhetsnivån med hastigheten 155 megabit/s. Det är långt ifrån de överföringshastigheter på 1 gigabit som dagens nät medger.

– Det har länge funnits ett behov av att öka hastigheten på krypteringen, säger Kjell Albiin, produktledare för krypto på FMV.

Uppdraget att ta fram ett nytt höghastighetskrypto har gått till företaget Sectra. År 2012 ska de första kryptoapparaterna, som arbetar i hastigheter upp till 10 gigabit/s vara klara. Det är en hastighetsökning på 64 gånger. Apparaterna ska installeras i höghastighetslänkar som kopplar samman olika delar av försvarsmaktens nät.

Combitech har fått uppdraget att verifiera att säkerheten i det nya höghastighetskryptot uppfyller ställda krav och således blir nästintill omöjligt att knäcka.

– Vi följer en mycket noggrann arbetsmetodik där så många aspekter som möjligt tas med i säkerhetsverifieringen, säger projektledaren Åsa Lindskog på Combitech. Allt från projektstöd, tekniskt stöd och framtagning av testspecifikationer till auktorisationsunderlag inom försvarets process för godkännande, funktions- och systemtest, evaluering enligt Common Criteria och framtagning av underhållsmanualner.

Combitech ser det som en stor utmaning att ha fått  medverka i utvecklingen av det nya kryptot.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Relaterte tjenester/konsepter
Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Åsa Lindskog
Telefon: +46 470 42252
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map