Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Forsvarskunde

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

MAPS prosjektstyring koordinerer komplekse prosjekter 

 

Med Combitechs modell for prosjektstyring får du oversikt og kontroll over prosjektets samlede aktiviteter og ressurser. Metoden skaper balanse mellom oppgaver og ressurser over tid. Samtidig bygger du relasjoner gjennom en kontinuerlig kommunikasjon med interessentene.

Combitech har utviklet en modell for styring av komplekse prosjekter, som gir ekstremt god oversikt og delaktighet samt en smidig og fleksibel håndtering av oppgaver og ressurser gjennom hele prosjektet.

- Vi er inspirert av SCRUM og følger CMMI* i den prosjektstyringsmodellen vi har skapt sammen med kunden i et langt utviklingsprosjekt, sier Tore Bergman, konsulent, prosjekt- og kursleder i Combitech. Tilnærmingen er agil, altså smidig – så derav navnet - Modell for agil prosjektstyring (MAPSTM).

- Vi syntes det manglet et effektivt og fleksibelt prosjektstyringsverktøy på markedet, for virkelig store, omfattende og komplekse utviklingsprosjekter, sier Bergman...

Koordinering og tilbakeføring av erfaringer
Gjennom ulike team som arbeider scruminspirert, blir arbeidet smidig og fleksibelt. Det settes opp en innstilling, ikke et definert sluttmål som er hogd i stein. Kunden inngår som en aktiv part, der sakkyndige på ulike nivåer tilfører prosjektet med informasjon. Med det oppnår vi delaktighet og får kontinuerlig oversikt over gjennomførte oppgaver, hvilke som skal gjennomføres i kommende sprint, samt en prioritering av de gjenværende oppgavene og ressursene.

- Koordinering og kommunikasjon er selve nøkkelen. Gjennom dialog bygger vi relasjon – som er en forutsetning for å kunne skape noe sammen med kunden, forteller Tore Bergman.

- Ut fra sprintgjennomganger og demoer kan det foretas justeringer under prosjektets gang, hvilket øker sannsynligheten for at resultatet ved levering virkelig stemmer overens med det virksomheten behøver. Alle har med andre ord full kontroll og innsyn, sier Tore Bergman avslutningsvis.

* SCRUM er en metodikk for systemutvikling og en måte å fordele arbeidsoppgaver på for å opprettholde størst mulig forretningsnytte.

* CMMI er en metode for å måle fremdrift i ulike prosesser.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map