Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Göteborg Energi

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Kriseøvelse ga økt menneskekunnskap


Forandringer i foretaksledelsen medførte at den regelmessig tilbakevendende kriseøvelsen måtte utformes på en ny måte. Det ble fremfor alt lagt vekt på å trene de nye og mindre erfarne personene i konsernledelsen. 

Øvelsen ble gjennomført av tre rådgivere fra Combitech og omfattet opplæring, øving og medietrening med pressekonferanse. Med en tilpasset simuleringsøvelse ble det i utgangspunktet satt et svært stort press på ledelsesgruppen. Rollene ble satt på spissen, blant annet ved at flere parallelle prosesser skulle håndteres samtidig. Etter øvelsen ble det konstatert at et resultat av oppdraget er at Göteborg Energi har en trent og opplært kriseledelse og som har fått et beslutningsgrunnlag for forandringer av sitt kriseledelsesarbeid. Bedre menneskekunnskap og en økt forståelse for rollene i ledelsesgruppen var en positiv bieffekt av øvelsen.

– Combitech bød på et svært godt opplegg.  Øvelsen svarte virkelig til våre høyt stilte forventninger, mener Lennart Bernram, Sikkerhetscontroller i Göteborg Energi. Det var spesielt bra at øvelseslederen på et tidlig stadium tok ut de mer erfarne til fordel for de relativt nye medarbeiderne. Dermed fikk de virkelig mulighet til å øve og trene på sine respektive roller med et svært godt resultat.  

Selv de øvede i ledelsesgruppen oppfattet aktiviteten som viktig og lærerik. Spesielt nyttig var den avsluttende medietreningen, der representanter fra ledelsesgruppen fikk oppleve intervjusituasjonen foran kamera, først enkeltvis og deretter i en felles pressekonferanse der spørsmålene ble satt på spissen.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map