Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

 

När Försvarsmakten ska använda sina helikoptrar krävs en omfattande organisation på mark. En organisation som ska kunna verka från hemmabasen men även långt utanför Sveriges gränser. FMV har i uppdrag att ta fram ett nytt lednings- och sambandssystem för en sådan organisation.

FMV valde att genomföra uppdraget genom att upphandla en integrationspartner som får ett stort åtagande. Uppdragsformen följer de nya direktiv som FMV har för hur upphandlingar ska gå till. Combitechs roll i projektet var att tillsammans med FMV ta fram en övergripande design samt erforderligt underlag för upphandlingen.

Efter genomförande av upphandlingen övergår vårt åtagande till att bistå FMV med tekniskt stöd och styrning av integrationspartnern. Combitech har mångårig erfarenhet av arbete i uppdrag för FMV. Det nya i arbetssättet innebär att FMV:s interna projektorganisation är mindre än tidigare. Det gör att vår erfarenhet passar bra.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Siemens Industrial Turbomachinery AB

Logistikkonsulenter forsterker de strategiske innkjøpene

Kundereferanse: Saab

Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon

Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: CTT Systems

EMC-sikret luftfuktere

Kundereferanse: Energimyndigheten

Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Husqvarna

Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere

Kundereferanse: Svensk Biogas

Et nytt system effektiviserer biogass transportene

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Saab

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Atlas Copco

Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Saab

Combitech er den naturlige leverandøren av EMC- relaterte tjenester

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Ulf Lepp Chef Communication Systems
Telefon: +46 8 580 860 20
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map