Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Internasjonal bank

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Risikobasert tilnærming for anti-hvitvaskingsarbeid

 

Banken engasjerte Combitech i forbindelse med sitt anti-hvitvaskingsarbeid. Prosjektet omfatter arbeidet med å innføre en risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking i henhold til hvitvaskingsloven.

Utfordring
Banken hadde behov for risikoanalyser av organisasjonsspesifikke forhold for å kunne iverksette tiltak tilpasset den aktuelle risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Løsning
Combitech har i tett samarbeid med bankens ansatte utviklet et rammeverk for risikobasert kundekontroll, samt modeller for risikovurdering av produkter, kanaler og geografiske områder.

Prosjektet har involvert flere workshops for å identifisere de muligheter Combitechs verktøy gir for å støtte og forbedre bankens eksisterende arbeidsprosesser. Combitech har også bistått med tallfestede risikoanalyser for å iverksette bankens rammeverk for risikobasert klassifisering av kunder, tjenester og geografiske områder.

Resultat
Arbeidet ble utført i tett samarbeid med kunden, som bidro til strukturering av kunnskap i organisasjonen og erfaringsoverføring mellom ansatte i ulike avdelinger. Systematisering av kunnskapen kunne dermed videreføres i organisasjonens ulike lokasjoner. Visualiseringen av risikobildet bidro til lærerike diskusjoner om årsakssammenhenger og mulige tiltak. Prosjektets pågående fase innebærer et automatisert filter for risikoklassifisering av eksisterende kundemasse i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering. Med utgangspunkt i kundeklassifiseringen kan det utføres risikobaserte tiltak for en økonomisk effektiv bruk av ressurser og identifisere mistenkelige transaksjoner.

- Arbeidet med dette prosjektet har gitt oss dybdekunnskap om problemstillingene som mange banker står overfor i dag relatert til hvitvasking. Utfordringen er å få tilpassede tiltak til den aktuelle organisasjonens behov, slik at ressursene brukes riktig og det blir kostnadseffektivt, sier Annelin Thorkildsen, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Annelin Thorkildsen Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 952 751 88
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map