Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

HAZID brønnoperasjon

 

Kunden ønsket en ny metode for gjennomføring av HAZID. Bakgrunnen for dette var ønske om en mer strukturert tilnærming, samt å nyttiggjøre seg tidligere erfaringer fra tilsvarende brønner og  samtidig oppnå fruktbare diskusjoner.

Utfordring
Analysen ble utført med representanter fra ulike fagdisipliner, og utfordringen bestod i å effektivt få kartlagt de viktigste farene innenfor et begrenset tidsrom, samt ivareta gode diskusjoner omkring relevante temaer.

Løsning
Combitech benyttet egenutviklet BNT HAZID metodikk. I forkant av gjennomgangen ble data fra tidligere risikoanalyser fra samme felt samlet og strukturert i et Bayesiansk nettverk. Nettverket visualiserer årsakssammenhenger og gir grunnlag for diskusjoner omkring hvordan uønskede hendelser kan oppstå, hvilke tiltak som er nødvendige og hva konsekvensene er.

Resultat
Kunden fikk et oversiktlig risikobilde hvor årsakssammenhengene ble visualisert, og kritiske områder umiddelbart pekte seg ut.  Dette ga operatøren nødvendig beslutningsunderlag til å velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for at fare- og ulykkessituasjoner kan oppstå under brønnoperasjonen.

- Prosjektet har gitt oss erfaring med å gjennomføre HAZID innenfor boring & brønn, og vist at BNT HAZID egner seg godt for å oppnå felles forståelse av risikobildet og på denne måten kunne iverksette riktige tiltak, sier Annelin Thorkildsen, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Annelin Thorkildsen Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 952 751 88
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map