Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

GAP-analyse på arbeid mot hvitvasking

 

Kunden engasjerte Combitech i å kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering i spillselskap. Selv om dagens regelverk ikke omfatter spillselskap, er det likevel sendt signaler fra EU om at dette er nært forestående. Derfor ønsket kunden å få gjennomført en GAP-analyse av hvilke lovkrav de må innrette seg etter.

Utfordringer
Kunden representerer en kompleks organisasjon, og har en virksomhet som per i dag ikke er underlagt spesifiserte lovkrav. Combitech valgte derfor en konservativ tolkning av lovkrav gjeldende for liknende  selskap, og brukte det som underlag for GAP-analysen.

Løsning
Combitech presenterte GAP-analysen og anbefalte tiltak både i et møte med representer fra selskapet, og i en sluttrapport. Det ble også gjort en risikovurdering av hvilke tiltak som var mest kritiske og som også representerte store omstillinger av organisasjonen.

Resultat
Kunden arbeider nå videre med utredning av anbefalte tiltak. Dette blir organisert i flere prosjekter, hvor Combitech har fått en rådgivende rolle. Resultatet av Combitechs arbeid vil også bli presentert for relevant myndighet, som en del av forberedelsene til at nye lovkrav trer i kraft.

- Oppdraget ga oss god innsikt i hvilke utfordringer spillselskap kan ha med forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering. I samarbeid med kunden kom vi fram til hvordan spillselskap effektit kan avdekke og stoppe slike forsøk, sier Ingrid Handeland, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Ingrid Handeland Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 916 622 40
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map