Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Metso Paper

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Forbedret kundeservice og økt salg

 

Metso Paper Sweden AB har økt salget av reservedeler og skapt potensial for mersalg ved å lansere en ettermarkedsportal på Internett. Portalen bygger på IT-løsningen UpTime, som effektiviserer og automatiserer håndtering av teknisk informasjon.

Ettermarkedet som helhet er et ekspansivt og sterkt vekstområde for Metso Paper. De ønsker å gi best mulig support for drift og utvikling av kundenes papirmaskiner. Combitech (tidligere Sörman Information) har siden 2005 samarbeidet med Metso Paper og hatt ansvaret for den tekniske dokumentasjonen som leveres sammen med hver maskin. Dette oppdraget er nå utvidet til også å omfatte en heldekkende IT-løsning for ettermarkedet.

Løsningen
Combitech har utviklet en ettermarkedsportal på Internett for effektiv kommunikasjon med kundene. Portalen kan håndtere et stort antall tjenester, fra teknisk informasjon for en spesifikk maskin og servicebulletiner til e-learning og generelle nyheter. Fokuset på funksjonalitet gjør det enklere for kundene å be om tilbud og mulighet til å bestille reservedeler på en enkel måte. Teknikken bak portalen bygger på gjenbruk av informasjon ved import av eksisterende produktstruktur fra et PDM-system til UpTime. UpTime er et system for effektiv håndtering av teknisk informasjon.

Combitechs informasjonsingeniører knytter all teknisk informasjon til produktstrukturen i UpTime, og denne utledes deretter fra systemet med ønsket utseende avhengig av kriterier som formål, målgruppe eller tiltak. Informasjonen er tilgjengelig direkte og publiseres på nett, som i dette tilfellet er ettermarkedsportalen.

Resultatet
Göran Larsson, ansvarlig for reservedeler i Metso Paper, uttaler: "Med hjelp av ettermarkedsportalen bygger vi nå langsiktige og stabile relasjoner med våre kunder. Vi har en mer effektiv og tilgjengelig kanal for å fange kundenes behov og etterspørsel ved forbedringer og utvikling av maskinene. Gjennom portalen tilbyr vi bedre kundeservice og støtte til våre kunder, som får tilgang til informasjon for nettopp deres maskin. For vår del innebærer det økt salg av reservedeler. Vi har også forhåpninger om å øke volumet for andre serviceprodukter, tilbehør og tilhørende utstyr. Med UpTime får vi også en enklere ordreadministrasjon.”

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map