Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Norsk Tipping

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

 

Norsk Tipping er et heleid statlig aksjeselskap som er underlagt kultur- og kirkedepartementet. Det er bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd. Vi gir drømmen en sjanse, både hos våre spillere og overskuddsmottakere. Hvert år kommer spillemidlene lokale idretts- og kulturmiIljøer og frivillige humanitære organisasjoner over hele landet tIl gode.

Odd Tangen, Senior sikkerhetsrådgiver hos Norsk Tipping, som har latt Combitech / Informasjonssikkerhet gjennomføre sikkerhetstesting av www.norsk-tipping.no samt tilhørende smartkortløsning.

Testene bestod av teoretiske og praktiske moment og ble gjennomført i kundens lokaler. Combitech har en rammeavtale med Norsk Tipping innen området sikkerhetstester og omfatter blant annet penetrasjonstester, sårbarhetsanalyse, revisjoner, kodegranskning og programvareanalyse.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Pernilla Rönn Affärsområdeschef, Informationssäkerhet
Telefon: +46 470 423 05
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map