Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Norsk flypass

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

 

Kunden ønsket å gi rundt 800 ansatte en innføring i samfunnssikkerhet og kriseberedskap, i tillegg til en innføring i flyplassens egen krisehåndtering.

Utfordring
Det var viktig å komme med gode eksempler på hendelser som var relevante for de ansatte på flyplassen. De ansatte hadde også variert bakgrunn og ulik erfaring med beredskap og krisehåndtering.

Løsning
Combitech utviklet en kurspakke bestående av både presentasjonsmateriale, i tillegg til en perm med kursmaterialet i tekst- og bilder. Vi hentet også inn egne ressurser med lang erfaring fra krisehåndtering på flyplass, og disse kom med gode eksempler på kritiske hendelser.

Resultat
Resultatet ble et kursmateriell som ga en grunnleggende innføring i hvordan samfunnssikkerhet og kriseberedskap er organisert både nasjonalt, regionalt og lokalt. Kursdeltakerne fikk også presentert flyplassens egen kriseorganisasjon, hvilket ansvar hver ansatt har i en akutt situasjon og hvilke hendelser som kan ramme hele flyplassen. Hevet kompetanse hos alle ansatte ved flyplassen. I stand til å håndtere krisesituasjoner.

Kursmateriellet ble også supplert med en egen kunnskapsquiz, samt skjema for kursevaluering.

- Luftfart er en sektor som setter sikkerhet svært høyt. Derfor var det spennende å utvikle kursmateriell til deltakere som allerede er godt kjente med viktigheten av god kriseberedskap, og som dermed var motiverte for å lære mer om emnet, sier Ingrid Handeland, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Ingrid Handeland Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 916 622 40
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map