Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Offentlig aktør

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Kompetanseheving i risikostyring

 

Kunden ønsket  å heve de ansattes kompetanse innen risikostyring, og ønsket en langsiktig mulighet til å tilby ansatte kurs.

Utfordring
De ansatte som er aktuelle kursdeltakere har ulik bakgrunn og er stasjonert ved ulike lokasjoner. Utfordringen er å lage et kurs som er relevant og praktisk rettet mot kundens hverdag, samtidig som det tar høyde for ulik bakgrunnskunnskap blant deltakerne.

Løsning
Combitech har utviklet et kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og risikoidentifikasjon med stor bruk av eksempler på praktisk anvendelse fra kundens egen virksomhet. Deltakerne får anledning til å gjøre seg egne erfaringer ved å selv utføre en risikoanalyse i egen virksomhet, med støtte fra Combitech. 

Resultat
Kunden kan nå tilby sine ansatte interne kurs som gir mulighet for sertifisering som risk manager. Kundens ansatte kan dermed være i stand til å utføre risikoanalyser i egen virksomhet.

Combitech ser stor nytte av et langsiktig samarbeid og å få innblikk i hvordan en risikoeksponert virksomhet driver sikkerhetsarbeid på flere nivåer, sier Malene Tungland Dolven, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Malene Tungland Dolven Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 970 767 44
Relatert innhold
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map