Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Kartlegging av risiko på jernbaneprosjekt

 

Combitech ble kontaktet av en stor, offentlig samferdselsaktør i Sverige. Prosjektet stod bak utbygging av en lengre jernbanestrekning like utenfor Stockholm. Hovedutfordringen til prosjektledelsen var å holde god oversikt over kritiske grensesnitt med andre utbyggingsprosjekter, og over utallige leverandører og underleverandører.

Utfordring
Prosjektledelsen trengte et intuitiv og enkelt risikobilde på komplekse risikoer og avhengigheter mellom dem, i et prosjekt som involverte mange aktører.

Løsning
Combitech valgte å fremstille prosjektrisikoene i et Bayesiansk nettverk – noe som tydeliggjorde både sammenhenger mellom risikoer og årsaker, og hvilke faktorer det hastet mest å håndtere.

Resultat
Resultatet av risikokartleggingen ble presentert i en heldagsworkshop med prosjektledelsen. Samtlige risikoer ble beskrevet med tiltak som skulle iverksettes for å få risikoen ned på et akseptabelt nivå.

Analysen ble oppsummert i en sluttrapport, og blir brukt aktivt i det videre arbeidet til prosjektledelsen. Resultatet ble også presentert for ledergruppene til andre tilgrensende prosjekter.

- Det var motiverende å få så god respons på risikoanalysen vi gjorde. Det viste seg at metoden vi brukte, egnet seg godt for prosjektrisiko, og den ga prosjektledelsen et solid beslutningsunderlag for å prioritere tiltak, sier Ingrid Handeland, Combitech Norge.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Ingrid Handeland Senior advisor Enterprise Risk Management
Telefon: +47 916 622 40
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map