Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Post- og teletilsynet PTS

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

PTS sikrer kommunikasjonen

 

Med "GLU-prosjektet" skal det bli enklere å håndtere forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen. I dagens samfunn er stort sett alle viktige samfunnsfunksjoner avhengige av at den elektroniske kommunikasjonen fungerer. Eventuelle forstyrrelser må fjernes så raskt som mulig, og alle som berøres av en driftsforstyrrelse må informeres slik at de kan planlegge og etablere tiltak etter egne behov.

Post- og teletilsynet (PTS) har et prosjekt som skal sørge for nettopp denne typen informasjon, og prosjektet kalles felles situasjonsoppfatning (gemensam lägesuppfattning - GLU). Målet er å skape et system der alle teleoperatører presenterer feilinformasjon på en helhetlig måte slik at informasjonen blir forstått også av andre teleoperatører og eksterne brukere. Dette systemet må selvfølgelig ha stor logisk og fysisk sikkerhet. PTS trengte et sikkert påloggingssystem basert på smartkort. Combitech hadde ansvar for alt fra å utarbeide ideer og utforme systemet, til å skrive policydokumenter og konfigurere spesifikke produkter.

Fleksible og lydhøre
GLU-prosjektet fortsetter, men den delen som har å gjøre med pålogging er ferdig, og Eva Ekenberg i PTS' nettsikkerhetsavdeling er svært godt fornøyd.
- Vi er svært godt fornøyd med Combitechs fleksible arbeidsmåte. Enkelte konsulenter leverer sin løsning enten det passer kunden eller ei, men Combitechs konsulenter er lydhøre og tar seg først og fremst av våre behov, sier Eva Ekenberg.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: SOS Alarm

112 via Internett

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Relaterte tjenester/konsepter
Enterprise Risk Management

Risikoanalyser og risikoidentifikasjon

Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Jonas Stewén Technical Sales Director
Telefon: +46 470 42069
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map