Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Returkraft AS

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeid 

 

Returkraft ønsket et lett anvendelig verktøy som skulle bidra til håndtering av uønskede hendelser i forbindelse med avfallshåndtering.

Utfordring
Risikogjennomgangen ble utført med representanter fra ulike fagmiljøer og utfordringen besto i å framstille  de uønskede hendelsene på en måte som alle kunne kjenne seg igjen i og å involvere alle i diskusjon for å øke kunnskap om årsakssammenhenger og skape bevissthet om risiko.

Løsning
Potensielle kritiske hendelser ble identifisert og systematisert i Bayesianske nettverk på en slik måte at resultatet kan anvendes som en del av de daglige sikkerhetsrutinene ved anlegget. For risikogjennomgangen brukte Combitech den egenutviklede metodikken BNT-HAZID™.

Resultat
Returkraft fikk overlevert en fullstendig risikooversikt på et grafisk format som viste årsakssammenhenger. Oversikten kan brukes i daglig HMS-arbeid. Ved hjelp av den grafiske fremstillingen kan en umiddelbart se hvilke hendelser som er mest kritiske. Risikogjennomgangen skapte fruktbare diskusjoner og et forrykende engasjement.

- Combitech har bistått oss med det vi simpelthen kaller ”HMS 2.0” fordi vi nå har løftet vårt arbeid knyttet til risikohåndtering til et helt nytt nivå. Det er ikke bare en inkrementell endring (type ”1.1”), men et helt nytt og vesenforskjellig konsept (”2.0”), sier Odd Terje Døvik, Adm.dir, Returkraft AS.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map