Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Saab

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Gripen-oppdrag gav flying start for Engineering Trollhättan


Det som mange sikkert ikke vet, er at det for lenge siden ble laget fly i Trollhättan før byen ble nært forbundet med bilproduksjon. Nå sluttes sirkelen når Combitechs utviklingssenter på stedet arbeider med utvikling for Gripen E på oppdrag av forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab AB.

Combitech lanserte utviklingssenteret sitt i Trollhättan, for øvrig med navnet Engineering Trollhättan, i begynnelsen av 2012 for å fange opp den kompetansen og erfaringen som fantes innen mekanisk konstruksjon og virtuell produktutvikling hos Saab Automobile, og som ble frigjort i forbindelse med konkursen. Tanken er å kunne tilby komplette pakker til kunder i fly-, bil- og annen industri. Samarbeidet med Saabs forretningsområde Aeronautics har pågått fra starten og gitt utviklingssenteret en flying start.

Mye felles 
Det er flere likheter innen utviklingen av biler og fly, for eksempel er det felles faktorer som berører struktur og lastbærende egenskaper. Likeledes etterspørres de samme grunnkunnskapene i utviklingsarbeidet, f.eks. mekanisk konstruksjon, simulering, verktøykonstruksjon, strøm, elektronikk, programvare og virtuell produktutvikling.

- Våre ingeniører har i gjennomsnitt 15 års erfaring med utviklings- og konstruksjonsarbeid. De har vært førende i Saab Automobiles fremgangsrike arbeid med virtuell produktutvikling, noe som i utviklingen av Saab 9-5 betydde at både kostnadene og utviklingstiden ble kraftig redusert, forteller Erik Grundberg, plassjef for Engineering Trollhättan.

- Kompetansen som finnes i Engineering Trollhättan, bygger på 75 års erfaring fra bil- og flyutvikling. Jeg vil hevde at denne kompetansen så å si er unik. Det finnes nesten ingen i verden som har denne samlede kompetansen, sier Lars Ydreskog, operasjonssjef hos Saab Aeronautics.

Pakkeløsning for Gripen
Ved utviklingssenteret arbeider det i dag et 130-talls personer. De fleste av dem jobber med å utvikle Gripen E, som nylig ble bestilt av det svenske forsvaret. Ingeniørene arbeider sammen i team med prosjekter som gjelder skrog, stabilisator, elektrisk installasjon og styreflater. Teamene tar helhetsansvar for konstruksjon, dimensjonering og utvikling av tilvirkningsverktøy for store deler av skroget, som blir en integrert del av Gripen.

- Det er en samlet kompetanse i Engineering Trollhättan som inneholder mange kompetansedeler, noe som har gjort at man raskt har blitt en integrert del av utviklingsprosessen for Gripen E. Vi prøver å legge ut så komplette arbeidspakker som mulig og få leveringer etter våre spesifikasjoner, noe Engineering Trollhättan lever opp til. På sikt håper vi at de også skal kunne ta ansvar for luftdyktigheten til utførte arbeidspakker, forteller Mattias Fridh, seksjonssjef skrog hos Saab Aeronautics.

Starten var viktig
På svært kort tid ble det rekruttert et hundretalls ingeniører til senteret, og for at arbeidet raskt skulle komme i gang i begynnelsen av 2012, fikk ingeniørene fra Trollhättan følge utviklingen av Gripen på plass i Linköping. Det var ikke bare viktig for å bygge kompetanse, men også for å skape samarbeid mellom Saabs personell og de som arbeider på senteret. Arbeidet hadde en positiv effekt, og i dag utføres 90 % av oppdraget i arbeidspakker fra Trollhättan, mens de resterende 10 % består av møter eller liknende i Linköping. Videre er det andre faktorer som har fremmet samarbeidet, for eksempel at alle kommer fra en bedriftskultur der man er vant med å arbeide i komplekse prosjekter og i et miljø med strenge sikkerhetskrav og tydelige tidsfrister.

Langsiktig samarbeid
Både Saab og Combitech har et langsiktig perspektiv på samarbeidet og hvordan arbeidet fremover skal fortsette.

Vi har fått økt kunnskap om geometrisikring, som bilindustrien har arbeidet mye med, det vil si kunnskaper om toleransekjedeberegninger. Kollegene i Trollhättan har også tilført engasjement og drivkraft til arbeidet, de stiller spørsmål på en positiv måte. Vi skal fortsette å ta vare på denne kompetansen over lang tid, sier Mattias Fridh.

Vi skal fortsette å vokse i Trollhättan, og målet er å være rundt 200 ansatte innen utgangen av året. Samtidig som vi fortsetter å styrke samarbeidet med Saab, engasjerer vi oss videre i bilbransjen og industrien. Vi møter stor interesse fra andre bransjer for den kompetansen som er samlet i senteret og ser optimistisk på fremtiden, avslutter Erik Grundberg.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
Kontakt Combitech
Jerker Lundgren Business Area Manager
Telefon: +46 102 168 834
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map