Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Saab

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab

 

– Vårt mål är att konsulterna ska vara en avlastning, inte en belastning. Och Combitechs konsulter är verkligen det förstnämnda. Vi samarbetar bra, säger Jan G Andersson vid Saab.

Att ha erfarenhet och vana vid systemen är viktigt för en konsult på Saab:
– Vi vill att de kan våra konstruktionssystem när de kommer in och dessutom har en bred erfarenhet i företaget, säger Jan Andersson, konsultansvarig på Saabs avdelning för struktur och systeminstallationer vid Gripenprojektet. Det finns inte tid i projekten till att lära upp konsulterna i allt, utan de måste kunna sättas in direkt i arbetsuppgifterna. Det kan handla om el- och avionikinstallationer som apparater, hyllor, kablage och boxar eller mekaniska installationer som cylindrar, luckor eller ventiler tillhörande hydraulsystemet för till exempel landningsställ.

 – Grundtanken är att en resurskonsult ska arbeta i konstruktionsflödet, alltså i ett tidigare skede av processen, säger Jan G Andersson. Det handlar då ofta om att ta fram produktionsunderlag som detaljritningar. Men ibland får konsulterna också hoppa in tidigare i konceptfasen och göra utvärderingar av tekniska lösningar.

 – Vad vi behöver är alltså konsulter med bred erfarenhet och goda kunskaper om vårt företag. Och det får vi, absolut!

Relaterte referanser
Kundereferanse: Kockums

Store krav til kommunikasjon under vannet

Kundereferanse: Honeywell

Testing av hørselsvern

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Neste generasjons kommunikasjonsløsning

Kundereferanse: CTT Systems

EMC-sikret luftfuktere

Kundereferanse: Energimyndigheten

Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer

Kundereferanse: Skånetrafiken

Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten

Kundereferanse: Saab Microwave Systems

Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling

Kundereferanse: Saab Surveillance System

Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse

Kundereferanse: Rockwell Collins

Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon

Kundereferanse: Alfa Laval

ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde

Kundereferanse: Vinghøg, Simrad Optronics

Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri

Kundereferanse: Saab

Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet

Kundereferanse: Svensk Biogas

Et nytt system effektiviserer biogass transportene

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Airbus

Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg

Kundereferanse: Atlas Copco

Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen

Kundereferanse: Försvarets materielverk og Saab

Sikre system skiller venn fra fiende i strid

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Avinor

Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging

Kundereferanse: Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker

Kundereferanse: Saab

Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE

Kundereferanse: Forsvarsmakten

Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten

Kundereferanse: Försvarets materielverk och Luftfartsverket

Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Trafikverket

Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto

Relaterte tjenester/konsepter
Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Logistikk

Effektiv flyt gir økt lønnsomhet

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

Kontakt Combitech
Jan Sjunnesson Affärsutvecklare
Telefon: +46 13 189598
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map