Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Trafikverket

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane nær et Natura2000-område

 

Trafikverket måtte sikre jernbanens bærekraft i tilknytning til Strömsholm, som ligger mellom Köping og Västerås. Området er følsomt, da jernbanen grenser til Strömsholms Natura 2000-område.

Prosjektet innebar at en ny trommelledning skulle legges under jernbanen, nye grøfter skulle graves og de eksisterende gjøres dypere. Combitech ble engasjert for å lage en miljøkonsekvensbeskrivelse (MKB) som krevdes for prosjektet. I tillegg ble det også utarbeidet en melding om vannvirksomhet, søknad om dispensasjon fra reservatforskrifter og søknad om strandverndispensasjon.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Saab

Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon

Kundereferanse: Saab

Spesialiststøtte vid förretningsutvickling

Kundereferanse: Trafikverket

Kontroll av kontakt for vinterveivedlikehold

Kundereferanse: Saab

Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager

Kundereferanse: Sensys Traffic

Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning

Kundereferanse: Eurocontrol

Validering minsker risiko i komplekse prosjekt

Kundereferanse: Försvarets materielverk

Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing

Kundereferanse:Trafikverket

Ny versjon av Trafikverkets målplattform for informasjon om været på veiene

Relaterte tjenester/konsepter
Grønne løsninger

Bærekraftige samfunn

Informasjonsforsyning

Helhetssyn i informasjonstenkningen

Robust kommunikasjon

Solide og sikre kommunikasjonsløsninger

Virksomhetsutvikling

Utvikling i takt med forandring

© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map