Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Kundereferanse: Trafikverket

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Samarbeidsprosjekt skaper større sikkerhet for reisende 

 

Samfunnets trusselbilde er forandret. Terrorhendelser rundt om i verden har satt kriseberedskapen i et nytt lys. Steder der mange mennesker samles, er blitt mer utsatt – som ved store jernbanestasjoner.

Etter at Sveriges første offisielle selvmordsbomber utløste en bombe i Stockholm sentrum i 2010, besluttet Trafikverket og Jernhusen å øke beredskapen på de tre store jernbanestasjonene i Stockholm, Göteborg og Malmö. Combitech ble engasjert for å identifisere forbedringsområder og kartlegge behovet for samarbeid mellom berørte aktører.

– De svenske stasjonene har vært skånet for større trusler og terrorangrep, sammenliknet med eksempelvis Madrid, London eller Moskva, sier Susan Bergman i Combitech. Men risikoen finnes, og derfor er det viktig med et felles forebyggende arbeid.

Arbeidet ble gjennomført i flere steg, der hovedaktivitetene bestod av workshops med oppfølgingsmøter på de respektive steder. Deltakerne var representanter fra samtlige berørte aktører: Trafikverket, Jernhusen, politiet, redningstjenesten, helsevesen, kommune, fylkesting, trafikkoperatører og sikkerhetsselskaper for respektive stasjon. Resultatet ble sammenfattet i rapporten ”Allvarliga händelser på större stationer (Alvorlige hendelser på større stasjoner)”.

- Alle vi i Trafikverket og øvrige aktører på de store jernbanestasjonene i Sverige har gjennom prosjektet fått et samlet og klart bilde av de risikoer og utfordringer som finnes i det aktuelle miljøet. Vi har fått muligheten til å diskutere og prøve ulike scenarioer. Prosjektet har kort og godt skapt tydelighet, sier Bengt-Olof Svensson, Trafikverket.

Prosjektet, som nå går under navnet "Alvorlige hendelser på større kommunikasjonspunkter", skal nå utarbeide beredskapsplaner som fokuserer på samarbeid.

- Nå utarbeider vi samarbeidsplaner, og det blir forhåpentlig øvelse neste år, sier Susan Bergman. Dette gjør vi for å styrke sikkerheten til de 350 000 reisende som besøker en av de tre stasjonene hver dag.

Relaterte referanser
Relaterte tjenester/konsepter
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map