Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Sikkerhet

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Sikkerhet skaper muligheter

 

Hvor ofte er du riktig, riktig sikker? Sikker på at rett person får rett informasjon? På at en teknisk løsning fungerer som den skal? På at du er forberedt når det uforutsette inntreffer?

På Combitech er vi i alle fall helt overbevist om en ting - det er at sikkerheten har blitt en konkurransefordel. Og kanskje er det nettopp derfor den får en økt betydning for hver dag som går.

Som Sveriges største konsulentorganisasjon innen sikkerhetsområdet er Combitech med og leder utviklingen innen området som informasjonssikkerhet, telekommunikasjon, systemsikkerhet og systemutvikling.

Med en unik kombinasjon av kompetanse innen teknikk, miljø og sikkerhet – og erfaringer fra så vidt adskilte bransjer som fly og forsvar, bank og finans, myndighetssiden og industrisektoren – kan vi vesentlig korte ned startstrekkene i dine prosjekt.

Men ikke bare det. Vårt tjenestetilbud innen sikkerhetsområdet strekker seg dessuten hele veien fra kvalifisert virksomhetsutvikling til utvikling av avanserte tekniske system.

Kort sagt: vil du være riktig sikker, kan vi tilby helt nye muligheter.

Bransjer
Bank og forsikring Sikkerhetsløsninger som styrker konkurranseevnen til våre kunder
Energi Energi- og miljøtenkning som gjennomsyrer alt
Forsvar Lang erfaring som leverandør til Forsvarsmakten
Havbruk Sikkerhet for mannskap på fartøy og arbeidere på havbruksanlegg
Helse Combitech tilbyr rådgivning innen risikostyring/pasientsikkerhet
Industri Verdifull erfaring med ibygget sanntid og sikkerhetskritiske systemer
Offentlige etater og myndigheter Lang erfaring i oppdrag for offentlig service
Olje og gass Kompetanse i dette grensesnittet mellom mennesker, samfunnskrav og maskiner
Samferdsel Robuste og gode løsninger knyttet til samferdsel
Tjenester
Cyber Security Informationssäkerhet byggd på kunskap, kontroll och kontinuitet
Mekanisk design Drivkraften i ingeniørkunsten
Sikkerhetsstyring One-stop-shop för sikkerhetsstyring
Virksomhetsarkitektur Systemarkitektur for virksomheter
Våre konsepter
Utviklingsmiljøer
Engineering Trollhättan En langsiktig utviklingspartner
Produkter
Bayesianske nettverk Combitech utviklet en metode for risikobasert beslutningsstøtte
Referanser
Økt sikkerhet ved kortbetaling Sertifisering i henhold til PCI-DSS
Saab: Effektiv og trygg sikkerhetsovervåkning Saab bruker Combitechs MSS-tjenester for styrking av organisasjonen
Danderyds kommune: Kontinuitetsplanlegging for IT Motstå driftsavbrudd i kritiske processer
OpRisk: Forskningsprosjekt med fem sparebanker og UiS Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk nettverksteknologi
Returkraft AS: Daglig styring av HMS-arbeidet Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet
Offentlig aktør innen samferdsel: Kartlegge risiko Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen
Internasjonal bank: Anti-hvitvaskings arbeid Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking
Offentlig aktør: Kurs i risikoledelse Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og risikoidentifikasjon
Internasjonalt spillselskap: HAZID-metodikk Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering i spillselskap
Internasjonalt olje og gass firma: Risikoidentifikasjon – HAZID Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt de viktigste farene innenfor et begrenset tidsrom
Norsk flyplass: Samfunnssikkerhet og kriseberedskap Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap
Saab: Komplette pakker, konstruksjon Prosjekter som gjelder skrog, stabilisator, elektrisk installasjon og styreflater
Trafikverket: Innhenting av meteorologiske data System for optimalisert veivedlikehold. Vær- og veiinformasjonssystemet VViS
02 Vindekompaniet AB: Sensorintegrasjon og robuste målesystemer Vær- og kamerasystemer for vind- og nedisingsproblemer
Storstockholms Lokaltrafik: Miljøkoordinator Combitech er miljøkoordinator for programmet Spårväg City
Trafikverket: Større sikkerhet for reisende Samfunnets trusselbilde er forandret. Samarbeidsprosjekt skaper større sikkerhet for reisende
Siemens Industrial Turbomachinery AB: Strategisk innkjøp Logistikkonsulenter forsterker de strategiske innkjøpene
Saab: Miljødeklarasjoner Retningslinjer for sikker kjemikaliehåndtering. Mal for miljødeklarasjon
Andritz: Produktblad med teknisk dokumentasjon Utvikle og produsere teknisk dokumentasjon
Metso Paper: Ettermarkedsportal Forbedret kundeservice og økt salg
Alstom Power: Anleggsdokumentasjon Finn raskt og effektivt fram i anleggsdokumentasjon
Trafikverket: Miljøkonsekvensbeskrivelse Miljøkonsekvensbeskrivelse for en bærekraftig jernbane
Kockums: Kommunikasjon under vannet Store krav til kommunikasjon under vannet
Honeywell: Hørselstest Testing av hørselsvern
Försvarets materielverk: Radiokommunikasjon Neste generasjons kommunikasjonsløsning
CTT Systems: Luftfuktere flyr sikkert EMC-sikret luftfuktere
Sectra: Testing og kvalitetssikring Høye krav til testing og kvalitetssikring
Energimyndigheten: Kartlegging Kartlegging av sårbarhet ved klimaforandringer
Saab: Spesialiststøtte ved miljørelatert forretningsutvikling Spesialiststøtte vid förretningsutvickling
Saab: Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project - Klimatkontroll
Ericsson: Bedre å gå over gaten enn å reise til Asia Komplette pakker innenfor HomeShore
Skånetrafiken: Billettsystem Combitech tester og kvalitetssikrer nytt billettsystem
Saab Aerosystems: Autorisasjon og akkreditering Støtte ved autorisasjon og akkrediteringsprosessen for støttesystem
Multinasjonelt konsern: Sikkerhetsarbeid oppdage data innbrudd Sikkerhetsarbeid for raskt kunne oppdage data innbrudd
Forsvarsmakten: Innkjøp Innkjøp av tekniske system hos Forsvarsmakten
Sony Ericsson: Prosjekt forandringer Combitech gjennomfører prosjekt forandringer for økt produktsortiment
Försvarets materielverk: Satelittsystem Evaluering og innkjøp av satellitt system
Saab Microwave Systems: Modellbasert utvikling Støtte i prosess og metodikk ved modellbasert utvikling
Forsvarsmakten: Radio kontroll system Combitech sikrer anskaffelser hos Forsvarsmakten
Saab Aerosystems: Simulatoravdeling Combitech forbedrer rutiner innen Saabs simulatoravdeling
Saab Surveillance System: Prosjektledelse Rask forsyning av kompetanse innen prosjektledelse
Storstockholms Lokaltrafik: Punktlig og pålitelig lokaltrafikk Utforming av kontraksvilkår for design konstruksjon
Rockwell Collins (SWE-DISH): Systemsikkerhet Arbeid med ILS og systemsikkerhet for satellitt kommunikasjon
Alfa Laval: ILS-prosjekt ILS-prosjekt mot en utenlandsk forsvarsmakt kunde
Vinghøg Norge: Systemsikkerhetsarbeid Systemsikkerhetsarbeid for norsk forsvarsindustri
Saab: Utdannelse i systemsikkerhet Combitech gjennomfører grunnkurs i systemsikkerhet
Minesto: Tidevannsbasert energiverk Maskinvareplattformen SimCoM. Utvikling av et unikt tidevannsbasert energiverk
Husqvarna: Utvikling av robotgressklippere Test og utvikling av en ny generasjon robotgressklippere
Svensk Biogas: Systemutvikling Et nytt system effektiviserer biogass transportene
Saab: Sentral- og garnisonslager Effektivisering av Försvarsmaktens sentral- og garnisonslager
Saab: Struktur og systeminstallasjon Gripen Combitech konsulenter medvirker i en rekke prosjekt hos Saab
Airbus: Systemutvikling Combitech konsulenter systemutvikler for Airbus i Hamburg
Sensys Traffic: Trafikk overvåkning Et eget IP-nettverk for foretakets trafikk overvåkning
Atlas Copco: Modellbasering Mer effektiv utvikling og dokumentasjon av modellbasering
PTS: sikrer kommunikasjonen Håndtering av forstyrrelser i den elektroniske kommunikasjonen
Försvarets materielverk: IP-telefoni Försvarsmakten innfører IP-telefoni. Combitech bidrar til migreringen
Försvarets materielverk og Saab Systems: Sikre system Sikre system skiller venn fra fiende i strid
Eurocontrol: Validering Validering minsker risiko i komplekse prosjekt
Avinor: Systemet Natcon Nord Nytt flygeledelse system gir mer effektiv flytrafikk i Norge
Förvarets materielverk: Wing Utvikling av planlegging- og oppfølgingssystemet Wing
Förvarets materielverk: Evaluering av ledelsessystem Combitech bidrar ved test evaluering av militære ledelsessystem
Forsvarsmakten: Innsatsorganisasjonen helikopter Ledelsessystem for bakkeorganisasjonen ved helikopterflyging
Myndighet for samfunnssikkerhet og Beredskap: Rakel innføring Kommunikasjonssystem for samvirke ved ulykker
Saab: SSS Horizon overvåker freden Overvåkingssystem for å overvåke grensen mellom India og Pakistan
Försvarsmakten: Drift for støtteenhet Combitech tar seg av drift for støtteenheten Ledinfo SE
Saab: EMC-relaterte tjenester Combitech er den naturlige leverandøren av EMC- relaterte tjenester
Forsvarsmakten: Teknisk støtte Teknisk støtte til de svenske enhetene i Adenbukten
Försvarets materielverk och Luftfartsverket: Bakrunnslyd Innspilling av flysikkerhetsrelatert kommunikasjon
Försvarets materielverk: Arkitekturarbeid Combitech gjennomfører arkitekturarbeid for Försvarsmakten
Forsvarsmakten: IT-arkitektur for hemmelig informasjon Combitech undersøker forsvarsindustriens IT- system
AFA forsikring: Informasjonssikkerhet Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten
Trafikverket: Kriseorganisasjon Ny kriseorganisasjon i Baneverket, en utfordring for Combitech
Försvarets materielverk: Ny høyhastighetskrypto Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto
Försvarets materielverk: Ny høyhastighetskrypto Combitech verifiserer sikkerheten i ny høyhastighetskrypto
Norsk Tipping: Sikkerhetstester Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted
Enterprise Risk Management
Helhetlig risikostyring Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at arbeid mot måloppnåelse blir en kontrollert prosess
Risikoanalyse Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning og daglig styring av risiko
Risikoidentifikasjon/HAZID Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til et aktuelt risikobilde
Måling av sikkerhetskultur Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur
Etterlevelse av lovverk Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele virksomheten, og om gjeldende regelverk etterleves
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map