Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Cyber Security

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

 Cyber Security consulting services by Combitech

Cyber Security - tjenester som skaper trygghet

 

Du velger selv i hvilken omfatning du vil bruke oss. Uansett om du behøver oss for ett langsiktig og komplekst projekt eller et kortere kurs får du et samarbeid som gir deg økt trygghet. Våre tjenester spenner over alt fra sikre IT-løsningar til utformning av informasjonssikkerhet.

Klikk på lenkene under eller scroll ned på siden for å se våre tjenester.

 

Cyber Security by Combitech 

Sikkerhetsgranskning og revisjon

Når din virksomhet behøver en gjennomgang for å vise oppfyllelse og/eller iverksettelse av forbedringer og effektivisering. Vi har  granskningskompetanse på alle nivå fra management til teknologi.

 • Code review 
 • Common Criteria
 • Penetrasjonstest
 • Compliance Audit
 • Systemgranskning
 • Due Diligence  

Competence, Control, Continuity - Combitech
Kunnskap.
 Høy kunskapen hos medarbeiderne gjennom å involvere dem i det fortløpende arbeidet.

Kontroll. Eventuelle brister eller avvik identifiseres effektivt av uavhengige eksperter.

Kontinuitet. Grunnlaget for kontinuerlig forbedring i virksomheten skapes gjennom tydelige tiltak.

 

Security reviews and audits - Combitech

Cyber Security by Combitech 

Hendelses- og krisehåndtering

Når din virksomhet behøver å øke evnen til å unngå, håndtere og lære av hendelser og kriser.

 • Kriseberedskap 
 • Øvelser 
 • Hendelseshåndtering 
 • IT-etterforskning
 • Sikkerhetsovervåkning

 

Competence, Control, Continuity - Combitech 

Kunnskap. En tryggere og mer forberedt organisasjon takket være øvelse og trening.

Kontroll. Profesjonell overvåkning som gir mer effektiv håndtering av hendelser og kriser.

Kontinuitet. Langsiktig økt evne til å håndtere uventede hendelser og sikre kontinuitet i virksomheten.

Les mer om hendelses og krisehåndtering klikk her (informasjon på engelsk) .

 

Incident and crisis management - Combitech

 Cyber Security by Combitech

Strategi og kontinuitet

For å minimere risiko, forbedre informasjonssikkerheten og styrke evnen til å sikre kontinuerlig drift selv om om en uønsket hendelse oppstår.

 • Risikohåndtering
 • Sikkerhetsstyring
 • Kontinuitetsplanlegging
 • Sikkerhetsmålsetting
 • Sikkerhetskultur

Competence, Control, Continuity - Combitech  

Kunnskap. Kravbasert håndtering av risiko, informasjonssikkerehet og kontinuitet med fokus på virksomhetens tilganger.

Kontroll. En bevisst holdning til eksisterende risiko, krav og forskrifter.

Kontinuitet. Ett effektivt kravbasert arbeid med fokus på risiko og informasjonssikkerhet.

 

Strategy and continuity - Combitech

 Cyber Security by Combitech

Sikre IT-løsninger

Når det kreves at din virksomhet må identifisere eller realisere sikkerhetskrav i eksisterende eller nye systemer har vi sikkerhetskompetanse på høyeste nivå - fra design til implementering.

 • IT-sikkerhetsarkitektur
 • Sikre løsninger
 • Sikre produkter
  - SafeZone
  - SSOA
  - Sikker arbeidsplass
  - Sikker lagring
 • Sikker utvikling
 • Logghåndtering

Competence, Control, Continuity - Combitech

Kunnskap. Vi utdanner og skaper løsningsforslag i tett samarbeid med dine medarbeidere.

Kontroll. Du får en sikkerhetsløsning som er tilpasset dine behov.

Kontinuitet. Vår pålitelige og sikre utviklingsprosess gir langsiktig nytte.

 

Secure IT solutions - Combitech

 Cyber Security by Combitech

Cyberforsvar

Når din virksomhet må forsvares mot eksterne eller interne trusler og angrep.

 • Telekrig och Electronic Warfare
 • TEMPEST/RÖS
 • Signalkontroll
 • Signalbeskyttelse

Competence, Control, Continuity - Combitech

Kontroll. Vår pålitelige og sikre  utviklingsprosess gir langsiktig nytte.

Kompetanse. Utvikling av nøkkelpersoner, utvikling av strategier og forsterkning av risikohåndteringssystemene.

Kontinuitet. Uavhengig ekspertise som sikrer utviklingen av virksomhetens ulike deler.

  Cyber defence - Combitech

 Cyber Security by Combitech

Les mer om våre kurs innen Cyber Security, Trykk her.

 

Relaterte referanser
Kundereferanse: Worldpay Sweden AB

Sertifisering i henhold til PCI-DSS

Kundereferanse: Saab

Saab bruker Combitechs MSS-tjenester for styrking av organisasjonen

Kundereferanse: Norsk Tipping

Combitech gjennomfører sikkerhetstester på norsk spillnettsted

Kundereferanse: Danderyds kommun

Motstå driftsavbrudd i kritiske processer

Kundereferanse: AFA forsikring

Combitech gjennomfører forstudie av informasjonssikkerheten

Kundereferanse: Göteborg Energi

Kriseøvelse på en ny måte

Relaterte tjenester/konsepter
Virksomhetsarkitektur

Systemarkitektur for virksomheter

Sikkerhetsstyring

One-stop-shop för sikkerhetsstyring

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map