Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Enterprise Risk Management

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Innovativ risikostyring


Combitech har et fagmiljø som er spisset på analyse og håndtering av risiko. Vårt arbeid ligger i grensesnittet mellom forskning og kommersielle prosjekter, noe som gjør at vi kan tilby innovative metoder for håndtering av komplekse risikoområder.

Våre tjenester innen Enterprise Risk Management dekker et bredt spekter av tiltak som vil gi selskapet bedre kontroll på alle typer risiko. Vi synliggjør både årsaker og årsakssammenhenger, sannsynligheter og konsekvenser på en pedagogisk og engasjerende måte. Dette kan brukes både for opplæring i form av kurs, eller for å bygge og dele kompetanse når man gjennomfører en risikoanalyse på et spesifikt fagområde. Les mer om hver av våre tjenester på lenkene under:

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
 
Enterprise Risk Management
Etterlevelse av lovverk Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele virksomheten, og om gjeldende regelverk etterleves
Helhetlig risikostyring Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at arbeid mot måloppnåelse blir en kontrollert prosess
Risikoanalyse Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning og daglig styring av risiko
Måling av sikkerhetskultur Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur
Risikoidentifikasjon/HAZID Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til et aktuelt risikobilde
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map