Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Etterlevelse av lovverk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Etterlever ditt selskap gjeldende
lover og regler?

 

Basel II og Solvens II er regelverk som er høyst aktuelle for bank og forsikring. Gjennom forskningsarbeidet med å utvikle en AMA-godkjent modell for beregning av kapitalkrav, har Combitech oppdarbeidet seg solid fagkompetanse på regelverkskrav knyttet til kapitalberegning og risikomodellering. Vi har også bred kompetanse på praktisk tilpasning av organisasjonen til lovkrav, og har gleden av å kunne tilby våre kunder følgende tjenester:

  • Modellutvikling til kapitalkravsberegninger
  • Internrevisjon av utvalgt virksomhetsområde: etterleves alle lovkrav?
  • Fasilitering av ICAAP/ORSA
  • Opplæring av ansatte, ledelse og styre

Basel II/Solvens II - Combitech Norge

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map