Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Etterlevelse av lovverk

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Avdekkes hvitvasking og terrorfinansiering i ditt foretak?


"Kartleggingen viste at få selskaper hadde utarbeidet en vurdering av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Rutinene for å etterleve hvitvaskingsregelverket var i mange tilfeller enten mangelfulle eller fraværende." Fra Finanstilsynets undersøkelse "Forsikringsselskapenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket", 01.09.2014.

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele virksomheten, og om gjeldende regelverk etterleves. Vår metode sikrer en risikobasert tilnærming og dermed et hensiktsmessig nivå på kundekontrolltiltakene som tilpasses de konkrete risikoene i virksomheten. Vi presenterer våre risikoanalyser i visuelle nettverk, som bidrar til økt felles forståelse og danner grunnlag for fruktbare diskusjoner, både i fagmiljøet og med ansatte og ledelse for øvrig.

Med solid fagkompetanse på å bekjempe hvitvaskings- og terrorfinansieringsforsøk, hjelper vi våre kunder i å forhindre at deres virksomhet blir rammet.

Hitvasking i bank og forsikring - Combitech Norge

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map