Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Helhetlig risikostyring

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Ta kontroll over risiko og muligheter

 

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at arbeid mot måloppnåelse blir en kontrollert prosess.

I første omgang konkretiseres selskapets målsettinger. Deretter identifiseres risikoer og muligheter som påvirker måloppnåelse, enten de er av strategisk, finansiell eller operasjonell art. Risikoene analyseres ut fra sannsynligheten for at de inntreffer og potensielle konsekvenser av at de inntreffer. Resultatet blir et beslutningsunderlag selskapet kan bruke for å sette inn tiltak for å redusere risikoer som kan forhindre at målsettinger oppnås.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
Truls Andersen, Fagansvarlig Enterprise Risk Management, +47 951 303 41
Annelin Thorkildsen, Senior advisor, +47 952 751 88

Helhetlig risikostyring - Combitech Norge

 
Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map