Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Helhetlig risikostyring

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Styring av operasjonell risiko – for å sikre måloppnåelse

 

Praktisk tilpassede styrende dokumenter bør alltid ligge til grunn for vurdering av operasjonell risiko i organisasjonen. Dokumentene skal gi føringer for hvordan prosesser og aktiviteter skal gjennomføres, og brudd på disse er uønskede hendelser som kan medføre tapt arbeidstid, flaskehalser og i verste fall økonomiske tap for selskapet. Risikoen for dette, og for andre uønskede hendelser, kartlegges i den årlige risikovurderingsprosessen, som skal involvere tverrsnittet av hele organisasjonen.

Risikovurderingsprosessen bør også suppleres av dybdeanalyser på særskilte risikoområder, og løpende innrapportering av hendelser. Resultatet av dette vil være en godt forankret oversikt over selskapets operasjonelle risikoer – en oversikt ledelsen bør bruke aktivt som beslutningsunderlag når forbedringstiltak skal vedtas.

Combitech leverer støtte til samtlige av aktivitetene nevnt over. Våre konsulenter har også erfaring med implementering og oppfølging av forbedringstiltak, samt gjennomføring av internkontroll på utvalgte områder innen operasjonell risikostyring.

Vår kompetanse og metoder på fagområdet operasjonell risikostyring, vil dermed bidra til å bygge forståelse og effektiv styring av operasjonell risiko i din organisasjon. 

Rapportering av hendelser – for bedre organisatorisk læring

Hendelser og nestenhendelser henger sammen med operasjonell risiko. For å få bedre kontroll på operasjonell risiko, vil det bygge risikoforståelse og gi organisatorisk læring å rapportere inn og analysere hvilke hendelser og situasjoner som innebærer tap for selskapet. Disse hendelsene kan være intern svindel, fullmaktbrudd, ulykker på arbeidsplassen, hacking av selskapets IT-system, og mye mer.

Combitech tilbyr tjenester både på design og tilpasning av rapporteringsløsning, implementering og opplæring i bruk av løsning, samt gode metoder for å bygge en god rapporteringskultur i organisasjonen. Våre erfaringer er hentet blant annet fra et mangeårig forskningsarbeid på forbedring og bruk av hendelsesrapportering i flere store organisasjoner.

Eksempler på uønskede hendelser - Combitech Norge

Eksempler på uønskede hendelser som bør rapporteres. Oversikt over hendelser som inntreffer og årsakene til disse, gir et godt underlag for beslutninger om hvor forbedringstiltak bør iverksettes.   

Operasjonell risikostyrning - Combitech Norge

Combitech tilbyr et utvalg tjenester som hjelper selskap i å etablere og å forbedre egen styring av operasjonell risiko. Våre tjenester er inndelt etter elementene i prosessen for operasjonell risikostyring, som vist i figuren.

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Returkraft AS

Verktøy for daglig styring av HMS-arbeidet

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Internasjonal bank

Risikobasert tilnærming for å håndtere hvitvasking

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map