Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Risikoanalyse

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Metode for å beregne
og visualisere risiko

 

Bayesiansk risikoanalyse egner seg både til måling, analyse, beregning og daglig styring av risiko. Metoden brukes til å kombinere informasjon fra flere ulike kilder, både kvantitative data og ekspertkunnskap.

Årsaker til risikoene visualiseres i en grafisk fremstilling - noe som viser seg å gi en pedagogisk fremstilling av et ellers komplekst risikobilde. Bak det grafiske bildet ligger også sannsynlighetsberegninger på hver risiko og underliggende årsaker, noe som gjør oss i stand til å beregne sannsynligheten for en eller flere uønskede hendelser. Ved bruk av nettverksmodellering, gir Combitech sine kunder et solid underlag for å få oversikt over og kontrollere risiko i sin virksomhet.

Bayesianske nettverk:

  • Beregner og visualisere risikobildet
  • Gir et pedagogisk underlag for fruktbare diskusjoner
  • Viser hvor risikoen er kritisk
  • Gir et robust beslutningsunderlag for valg av de mest effektive risikoreduserende tiltakene

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
David Häger, Fagansvarlig Enterprise Risk Management, +47 988 800 50
Annelin Thorkildsen, Senior advisor, +47 952 751 88

Risikoanalyse - Combitech Norge

 
Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map