Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Risikoanalyse

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Lær å visualisere og beregne
egen risiko

 

Bayesianske nettverk representerer et svært allsidig og fleksibelt analyseverktøy. For å se alle mulighetene med verktøyet, trenger man kunnskap om og forståelse for tilgjengelig funksjonalitet. Prinsippene for å bygge en risikomodell er enkle, og verktøyet tilbyr en rekke avanserte funksjoner som tillater konstruksjon av mer omfattende modeller.  

Combitech utvikler kurs i Bayesiansk nettverksmodellering for alle typer målgrupper. Vi har erfaring med opplæring av ansatte både med og uten erfaring med å modellere risiko, og skreddersyr kursmateriale med eksempler og oppgaver som er relevante for kursdeltakerne. Dette gjør våre kurs både praktiske og engasjerende, slik at det blir enkelt å ta i bruk bayesianske nettverk ved analyse og styring av risiko i eget selskap.

Kurs i risikoanalyse - Combitech Norge

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map