Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Risikoanalyse

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Lang erfaring med å identifisere risiko


Combitech har lang erfaring med å identifisere risiko i ulike typer selskap og sektorer. Kartleggingen skjer gjerne i tråd med regelverk som er relevante for den enkelte bedrift. Resultatet av kartleggingen gir virksomheten god oversikt over hvor tiltak bør iverksettes for å redusere risiko.

I en risiko- og sårbarhetsanalyse blir også selskapets sårbarhet på enkeltområder vurdert. Det innebærer en utredning av hvorvidt området vil bli rammet dersom en uønsket hendelse inntreffer, hva som eventuelt blir konsekvensene og hvor lang tid det vil ta å gjenopprette normal drift i etterkant.


Helhetlig ROS-analyse for kommuner


Combitech har nær tilknytning til Universitetet i Stavanger, og har flere konsulenter med utdanning og akademisk engasjement både innen risikostyring, samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Vi har derfor utviklet et eget miljø på helhetlig ROS-analyse for kommuner, der DSB sin Veileder i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen ligger til grunn for alle våre tjenester. Vi arbeider blant annet med følgende:

GAP-analyse av tidligere utarbeidet helhetlig ROS-analyse
Her gjøres en kartlegging av hvilke forbedringer kommunen bør gjøre for at en oppdatering av en tidligere utarbeidet ROS-analyse skal være i tråd med DSBs veileder. Resultatet blir dermed et godt startpunkt for hva kommunen skal ta tak i når en oppdatering av ROS-analyse og beredskapsplan skal utføres.

Faglig bistand under utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse
Combitech har lang erfaring og faglig tyngde innen risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanlegging. Vår tjeneste innebærer at vi vil fungere som en faglig sparringspartner i kommunens kartleggings- og analysearbeid. Formålet er å bygge kompetanse innad i kommunen på de fagområdene Combitech har spisskompetanse på.

Administrativ bistand: prosjektledelse/prosjektstøtte
Det ligger mye planlegging, koordinering, forberedelser, møtefasilitering og rapportskriving i utarbeidelse av helhetlig ROS-analyse. Våre konsulenter har solid erfaring med prosjektadministrasjon som involverer mange aktører og komplekse problemstillinger, og tilbyr administrativ støtte til kommunens ROS-gjennomføring og beredskapsplanlegging. Ressursene her kan inngå både i prosjektledelsen eller som prosjektlederstøtte.

Risiko- og sårbarhetsanalyse - Combitech Norge

Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Norsk flypass

Kurs i samfunnssikkerhet og kriseberedskap

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoidentifikasjon/HAZID

Effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map