Lukk
Hvis det fremdeles ikke? Glemt brukernavn som kontoen din?

Risikoidentifikasjon/HAZID

Del

Del via e-post


Del via:
Mer +
Hold meg oppdatert

Oppdateringer via e-post

Mer

Effektiv og engasjerende HAZID


Combitechs HAZID-metode gjør oss i stand til å effektivt kommunisere og etablere en felles forståelse for kompleksiteten til et aktuelt risikobilde.

Combitech har en tilnærming til HAZID som innebærer systematisering av all tilgjengelig kunnskap. Siden 2006 har selskapet hatt fokus på å bygge tung faglig kompetanse på Bayesiansk Nettverksteknologi (BNT), som i dag benyttes som vårt foretrukne verktøy i HAZID-gjennomganger.

Forskjellen mellom BNT-HAZID™ og tradisjonell HAZID er at de faktorer, årsaksforhold og avhengigheter som analyseres, også presenteres grafisk. Det gir en vesentlig bedre felles forståelse for det system som analyseres. Dette medfører videre at detaljnivået kan økes og at analysen kan inkludere flere faktorer og avdekke flere relevante tiltak jamført med tradisjonell HAZID.

10 egenskaper som beskriver BNT-HAZID™:

  • Tidseffektiv
  • Skaper engasjement
  • Gir et strukturert underlag for diskusjon
  • Skaper et felles fokus
  • Gir eierskap
  • God ressursutnyttelse
  • Går rett på sak
  • Gir effektiv kommunikasjon mot beslutningstaker
  • Gir en visuell fremstilling av risikobilde før og etter tiltak
  • Gir umiddelbar oversikt over risikodrivere

Ta kontakt med oss for mer informasjon:
David Häger, Fagansvarlig, +47 988 800 50
Malene Tungland Dolven, Senior advisor, +47 970 767 44

Risikoidentifikasjon/HAZID - Combitech Norge

 
Relaterte referanser
Kundereferanse: Forskningsprosjektet OpRisk

Prosjektet har utviklet forløpet til en AMA-modell basert på Bayesiansk...

Kundereferanse: Offentlig aktør

Kurs som gir deltakerne kunnskap om metoder for risikoanalyse og...

Kundereferanse: Offentlig aktør innen samferdsel

Analyse av prosjektrisikoen knyttet til utvidelse av togbanen

Kundereferanse: Internasjonalt olje og gass firma

Combitech benyttet egenutviklet BNT-HAZID™ metodikk til effektivt få kartlagt...

Kundereferanse: Internasjonalt spillselskap

Kartlegge status på gjeldende regelverk innen håndtering av hvitvasking og...

Relaterte tjenester/konsepter
Helhetlig risikostyring

Combitech hjelper selskap i å etablere helhetlig risikostyring, slik at...

Risikoanalyse

Bayesiansk nettverksmodellering egner seg både til måling, analyse, beregning...

Måling av sikkerhetskultur

Effektiv metode for måling av sikkerhetskultur

Etterlevelse av lovverk

Combitech analyserer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i hele...

Kontakt Combitech
Truls Orderløkken Andersen Administrerende Direktør
Mobil: +47 951 30 341
© 2013 Combitech AS. ALL RIGHTS RESERVED.
   | Skriv ut | Site map